História zlievarne sa začala písať v roku 1782 keď postavili na mieste terajšieho závodu dve vysoké pece  a hámor. Skutočným centrom železiarskeho priemyslu sa Hronec stal koncom 18. storočia, keď sa začalo s výrobou ocele. V prvej polovici 19. storočia sa rozvinula aj zlievareň, v tom čase najväčšia v Uhorsku. V rokoch 1942 - 1952 bola zlievareň rekonštruovaná. Od roku 1952 sa začala v závode výroba oceľových odliatkov. Ďalšia rozsiahla rekonštrukcia sa uskutočnila v rokoch 1976 - 1987, kedy sa začalo s výrobou tvárnej liatiny. Svoj výrobný program má postavený na výrobe produktov zo sivej, tvárnej a oceľoliatiny, hlavne v železničnom priemysle. Spolupracuje však aj so spoločnosťami z automobilového priemyslu a špecializuje sa aj na poľnohospodárske stroje a prevodovky.

V súčasnosti hľadáme perspektívnych ľudí, ktorí sa chcú stať členmi nášho kolektívu. Hľadáme zamestnancov, ktorým oblasť zlievárenstva nie je cudzia a ktorí sa chcú cieľavedome rozvíjať v našom regióne a tak posúvať svoje možnosti i možnosti našej akciovej spoločnosti. Našim zamestnancom poskytujeme priateľské, príjemné a stabilné pracovné prostredie pre rozvoj ich odborných vedomostí, zručností a profesionálneho prístupu k práci.
V záložke aktuálne voľné pracovné pozície si môžete vybrať voľnú pracovnú pozíciu a následne na ňu reagovať zaslaním Vašej žiadosti o zamestnanie spolu so štruktúrovaným životopisom, príp. motivačným listom na uvedený e-mail, alebo korešpondenčnú adresu spoločnosti.
- osobné a kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa, kontakt)
- dosiahnuté vzdelanie a absolvované vzdelávacie kurzy, platné certifikáty a osvedčenia
- pracovné skúsenosti
- jazykové a počítačové schopnosti, prípadne ďalšie odborné schopnosti a zručnosti
V prípade záujmu kontaktujte:

Personálne oddelenie
spisiakova@zlhhronec.sk
t.č. +421 48 6304 111

Adresa:
ZLH Plus, a.s.
Zlievárenská 533
976 75 Hronec
Výberový proces sa začína posúdením životopisov všetkých záujemcov prihlásených do výberového konania. Na základe požiadaviek pracovného miesta hľadáme vhodných kandidátov nielen z pohľadu profesijných zručností, ale kladieme dôraz aj na osobnostné charakteristiky, potenciál, záujmy a motiváciu uchádzačov.

Vhodných kandidátov následne pozveme na výberový pohovor, ten môže pozostávať aj z viacerých kôl - v závislosti od obsadzovanej pracovnej pozície. Všetci kandidáti, ktorí sa zúčastnili výberového konania sú do dvoch týždňov od výberového konania kontaktovaní a oboznámení s výsledkom.
4. Výberový proces
3. Kontaktné údaje
2. Životopis a motivačný list
1. Ako sa prihlásiť na výberové konanie?
Váš životopis by mal obsahovať všetky dôležité informácie o Vás :
V motivačnom liste nám môžete napísať, prečo práve Vy ste ideálnym kandidátom na pracovnú pozíciu a čím Vás zaujala vybraná pracovná pozícia i naša spoločnosť.

K životopisu pripojte aj súhlas s evidenciou, správou, spracovaním a uchovaním Vašich osobných údajov v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.