Obec Hronec bola založená v roku 1357 na území Ľupčianskeho panstva. V 16. storočí tu boli činné bane na železnú rudu a hámre. V roku 1782 postavili na mieste terajšieho závodu dve vysoké pece a hámor. Skutočným centrom železiarskeho priemyslu sa Hronec stal koncom 18. storočia, keď sa začalo s výrobou ocele. V prvej polovici 19. storočia sa rozvinula aj zlieváreň, v tom čase najväčšia v Uhorsku.

V rokoch 1942 - 1952 bola zlieváreň rekonštruovaná. Od roku 1952 sa začala v závode výroba oceľových odliatkov. Ďalšia rozsiahla rekonštrukcia sa uskutočnila v rokoch 1976 - 1987, kedy sa začalo s výrobou tvárnej liatiny. Od 7. septembra 2000 vznikla akciová spoločnosť ZLH, a.s., ktorá 15.01.2008 zmenila obchodné meno na ZLH Plus, a.s.. V roku 2011 sa obnovila výroba odliatkov z oceľoliatiny.
História
Vývoj spoločnosti
Historický pohľad na zlieváreň Historický pohľad na zlieváreň Aktuálny pohľad na zlieváreň

Prvá polovica 19 stor.

  - Vznik najväčšej zlievárne v Uhorsku

1942 - 1952 

  - Rekonštrukcia zlievárne

1952 

  - Začiatok výroby oceľových odliatkov

1976 - 1987

  - Rozsiahla rekonštrukcia

1987

  - Začiatok výroby tvárnej liatiny

2000

  - Vznik ZLH, a.s.

2008

  - Zmena obchodného mena na ZLH Plus, a.s. Zahájenie výroby pre železničný priemysel.

2011

  - Obnovenie výroby odliatkov z oceľoliatiny