ložiskové skrine BA 182, BA 386, BA 381, TVP 1, TVP 2007,
veká ložiskových skríň,
labyrintové krúžky,
horné telesá otočného čapu,
jednoklátikové držiaky,
odklopné tŕne,
odliatky z oceľoliatiny: rázsochy, tanier vypruženia.
Ložisková skriňa BA 386
Materiál: EN-GJS-400-18-LT
Hmotnosť: 85 kg

 
Ložisková skriňa BA 182
Materiál: EN-GJS-400-18-LT
Hmotnosť: 78,2 kg
Ložisková skriňa TVP 1
Materiál: EN-GJS-400-18-LT
Hmotnosť: 84,6 kg
Ložisková skriňa BA 381
Materiál: EN-GJS-400-18-LT
Hmotnosť: 42,4 kg
Odkolpný tŕň
Materiál: EN-GJS-400-18-LT
Hmotnosť: 9,4 kg

 
Držiak Jednoklátikový
Materiál: EN-GJS-400-18-LT
Hmotnosť: 5,9 kg
Labyrintový krúžok
Materiál: EN-GJS-400-18-LT
Hmotnosť: 8 kg
Hroné teleso otočného čapu
Materiál: EN-GJS-400-18-LT
Hmotnosť: 58,2 kg
Rázsocha
Materiál: oceľoliatina

 
Veko ložiskovej skrine
BA 386

Materiál: EN-GJS-400-18-LT
Hmotnosť: 8,6 kg
Rázsocha
Materiál: oceľoliatina