sifónové pánve (1,5 - 2 t)
odlievací poloautomat WOHR (2 t)
Automatická formovacia linka „GEORG FISCHER“
-  formovací rám 1 200 x 1 000 x 350/350 mm
   v roku 2011 zmodernizovaná výmenou  formovacieho 
   stroja KÜNKEL-WAGNER

Strojná formovňa
-  2 x formovací stroj Retomat F30
   formovací rám - 900 x 500 x 200/200* 300/300 mm
-  2 x formovací stroj Foromat F30
   formovací rám - 900 x 500 x 200/200* 300/300 mm
-  2 x formovací stroj Foromat F40
   formovací rám - 1 050 x 800 x 200/200* 300/300 mm

Ručná formovňa s regenráciou
-  formovacie rámy - 550 x 550 - 2 500 x 2 500 mm
-  formovacia zmes - samotuhá pojená alphasetom
-  priebežný miešač (20t/h) FAT
-  linka na regeneráciu zmesí od firmy OMEGA
Teplovzdušná kuplová pec Indukčné pece OTTO JUNKER
Odlievací poloautomat WOHR Odlievací poloautomat WOHR
 
Taviace agregáty
Odlievanie
 
Autom. form. linka GEORG FISCHER Formovací stroj KUNKEL-WAGNER
 
Formovanie
Formovací stroj Foromat F30 Formovací stroj OMEGA

Výroba jadier
Stroj na výrobu jadier LAEMPE LL20 Ručná výroba jadier
Strojná výroba jadier (Cold-Box)
-  1 stroj LAEMPE LL10
-  3 stroje LAEMPE LL20
Ručná výroba jadier (Alphaset)
-  Priebežný miesič FAT (6t)
 
Čistiareň
Čistiareň
-  tryskacie zariadenia - 1 bubnový PTB
-  tryskacie zariadenia - 2 stolové OWPK 4
-  tryskacie zariadenia - 1 priebežný AGTOS
-  tryskacie zariadenia - 1 priebežný STEM
Apretácia
-  kyvadlové, stojanové stolové a ručné brúsky
Povrchová úprava:
-  farbiaca linka so sušením (striekanie, máčanie)
Tepelné spracovanie:
-  žíhacia a kaliaca pec
Pribežný tryskač AGTOS Brúsiace boxy - dorábanie odliatkov
Kontrola a riadenie akosti
  skúšky vlastností formovacích a jadrovacích zmesí
  chem. analýza tekutého kovu a kovonosných vstupných materiálov
  metalografická analýza
  mechanické vlastnosti odliatkov
  nedeštruktívne skúšky
    -  kapilárne skúšky
    -  magnetické práškové skúšky
    -  kontrola ultrazvukom - v kooperácii
    -  kontrola RTG - v kooperácii
3D rozmerová kontrola rameno ROMER
Endoskopia
Spektrometer MAGELAN 8 Spaľovací analyzátor G4 ICARUS
 
 
3D rameno ROMER Endoskop OLYMPUS
1 dlhokampaňovitá studenoveterná kuplová pec o preimere 1 000 mm
2 indukčné predpecia PIKS 20 (20t)
2 strednofrekvenčné indikčné pece OTTO JUNKER (2,5t)