Zníženie energetickej náročnosti v ZLH Plus, a.s.
Hlavný cieľ projektu :

Projekt s cieľom implementovať opatrenia pre zníženie energetickej náročnosti je zameraný na rekonštrukciu vnútorného osvetlenia výrobnej prevádzky a administratívnych budov a rekonštrukciu žíhacej pece.

Špecifické ciele projektu :

Zvyšovanie energetickej efektívnosti žiadateľa, úspora energií na tonu tepelne spracovaného materiálu, vylúčenie chybného priebehu tepelného spracovania, zníženie prevádzkových nákladov, zníženie ekologickej záťaže prevádzky, skrátenie časov výrobných cyklov, zvýšenie konkurencieschopnosti zlievarne, zvýšenie bezpečnosti a zrakovej pohody.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou
www.op-kzp.sk
Dátum začatia realizácie projektu
Dátum ukončenia realizácie projektu

Nenávratný Finančný Prostriedok 
: 04/2021
: 07/2022

: 635 640,39 €
Európsky fond
regionálneho rozvoja