Zlievarenský robotník - sústružník, obrábač kovov Pánvar, odlievač Tavič - Kuplové pece Zlievarenský robotník - strojný formovač Zlievarenský robotník - formovač na báze STZ Žeriavnik Vedúci laboratória